Monday, June 18, 2012

Kehamilan Palsu pada Mamalia Lain

Pada mamalia lain (Kehamilan palsu)

Korpus luteum (sisa ovulat folikel ovari.(“ovarian follicle”)) bertanggung jawab bagi perkembangan tabiat keibuan dan penyusuan, yang dikawal dengan penghasilan progesteron oleh korpus luteum melalui sebahagian atau semua kehamilan. Dalam kebanyakan spesies korpus luteum terlerai dengan ketiadaan kehamilan. Bagaimanapun bagi sesetengah spesies, korpus luteum mungkin berkekalan tanpa kehadiran kehamilan dan menyebabkan " kepseudohamilan (“kepseudohamilan”)", dari mana haiwan betina akan menunjukkan tanda klinikal mengandung. [1]

Anjing

Anjing mengalami kepseudohamilan selepas fasa estrus darimana anjing betina tidak membiak, atau telah mengawan dengan jantan mandul. Kebanyakan spesies memerlukan isyarat dari embrio (seperti IFN-τ dalam ruminan) bagi memberitahu kehamilan dalam tubuh betina. Pengakuan keibuan berkenaan kehamilan ini akan menyebabkan pengekalan korpus luteum dan perkembangan cirri-ciri dan tabiat yang diperlukan bagi penjagaan anak. Penyelidikan terhad mencadangkan bahawa rembesan progesteron adalah sama dalam kes anjing betina yang hamil dan tidak hamil, dengan itu penyelidik jagaan haiwan membuat hipotesis bahawa anjing tidak memerlukan factor molekul dari embrio bagi pengakuan keibuan bagi kehamilan, dan sebaliknya korpus luteum kekal tanpa mengira samaada hamil atau tidak. Oleh kerana korpus luteum tidak terurai, ia akan mencetus perkembangan ciri-ciri keibuan tanpa memerlukan kehamilan. Anjing betina kepseudohamilan akan membentuk kelenjar mama, menyusu, dan membina sarang pada tahap berbeza bergantung kepada baka. Sungguhpun anjing betina hanya mempunyai satu kitaran (anjing betina monestrous) atau dua kali (anjing betina diestrous) setahun, kepseudohamilan bagi anjing adalah perkara biasa kepseudohamilan kerana anjing betina tidak perlu mengawan bagi mengalami kepseudohamilan..[2]

Kucing

Kucing mengalami kepseudohamilan selepas estrus dalam mana kucing mengawan dengan jantan mandul. Ratu kucing merupakan ovulator paksaan (“ induced ovulators”), bererti mereka hanya ovulate dan menghasilkan korpus luteum sekiranya mereka mengawan. Sebagaimana pada anjing, the korpus luteum kekal seolah-olah ratu kucing mengalami kehamilan, kerana tubuh ratu tidak mampu membezakan antara keadaan hamil atau tidak hamil (kecuali picu mekanisma awal koitus). Ratu kucing yang mengalami pseudohamilan akan berkembang kelenjar mama, menyusu, dan membina sarang. Kepseudohamilan pada kucing adalah jarang kerana ratu kucing perlu mengawan dengan jantan “mandul” untuk mencetus pseudohamil, ditambah lagi dengan fakta bahawa kucing merupakan pembiak bermusim..[3]

Tikus

Tikus mengalami pseudohamil selepas estrus di mana tikus betina mengawan dengan jantan mandul. Sebagaimana anjing, tikus merupakan ovulator spontan. Bagaimanapun, tikus tidak mengalami pseudohamil selepas estrus dalam mana tikus betina tidak mengawan kerana korpus luteum akan terurai dengan cepatnya dengan ketiadaan koitus. Apabila tikus betina mengawan dengan tikus jantan mandul, korpus luteum kekal tanpa embrio, mendorong kepada kepseudohamilan. Tikus betina akan membentuk kelenjar mama, laktat, dan membina sarang dalam keadaan pseudohamil. Kepseudohamilan pada tikus adalah agak biasa dalam persekeliling penyelidikan kerana ia sering dipaksa bagi penyelidikan, tetapi jarang dipersekitaran liar kerana kebanyakan tikus jantan adalah subur dan akan mencetuskan kehamilan.[4] 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...