Saturday, November 6, 2010

Apakah Pengurusan

Setelah memahami konsep organisasi dan siapa yangtergolong di dalamnya,bolehlah kita menghayati apa itu pengurusan. Pengurusan boleh didefinisikan sebagai satu proses untuk mencapai sesuatu secara cekap dan berkesan. kata kekunci dalam takrifan ini adalah proses, cekap( efisien) dan berkesan( efektif)

Kecekapan bermaksud melakukan sesuatu kerja dengan betul keberkesanan pula bermaksud melakukan tugas yang betul atau tugas yang sepatutnya dilakukan. Walaupun kecekapan dan keberkesanan merupakan dua konsep yang berbeza tetapi perkaitannya amat rapat dalam aspek pengurusan. Contohnya firma ABCDE boleh mengeluarkan pencetak yang paling canggih untuk pencetaknya tanpa mengira kos input. Ini bermakna ia amat efektif tetapi sungguh tidak efisien. Walaupun ia telah mencapai matlamatnya, ia dicapai pada kos yang amat tinggi.

kesimpulannya:- " Pengurusan yang baik memberi penekanan kepada pencapaian matlamat dan mencapainya secekap yang mungkin".

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...