Thursday, November 11, 2010

Sejarah Perkembangan Bidang Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Terdapat 2 peringkat perkembangan bidang pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan iaitu:-

a) Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sebelum Revolusi Perindustrian
b) Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Selepas Era Revolusi Perindustrian

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...