Sunday, November 7, 2010

Peranan Pengurus

Apa itu peranan seorang pengurus?

Sebagai seorang pengurus anda memainkan pelbagai peranan. Anda boleh jugak menganggap diri anda sebagai seorang pengurus kerana anda juga bertindak sebagai memegang beberapa peranan. Peranan yang di mainkan oleh anda contohnya sebagai soarang anak kepada ibubapa nya, anda juga ayah atau ibu kepada anak anak and dan suami kepada isteri atau isteri kepada suami anda.
Henry Mintzberg, pada 1973 telah membuat penyelidikan dan kesimpulan bahawa peranan pengurus boleh di bahagikan kepada 10 peranan yang boleh diklasifikasikan kepada 3 kumpulan:
a) Peranan antara perorangan
b) pernanan maklumat
c) peranan membuat keputusan

Rajah dia atas menunjukkan peranan antara perorangan pengurus


Rajah di atas menunjukkan Peranan Maklumat Pengurus


Rajah di atas menunjukkan Peranan Membuat keputusan pengurus


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...