Thursday, November 11, 2010

Sejarah Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

Sebelum kita memulakan tentang pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, mari kita menyelami sejarah perkembangan bidang pengurusan dan kesihatan terlebih dahulu.Ianya amat penting untuk diketahui agar anda lebih memahami tenbtang bagaimana bidang ini wujud dan menjadi begitu penting di dalam dunia pekeejaan harai ini.

Sejarah perkembangan boleh di bahagikan kepada 2 iaitu :-

a) Evolusi Pergerakan Keselamatan dan Kesihatan Secara Keseluruhan
b) Pergerakan Keselamatan Dan Kesihatan Malaysia

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...